Nu finns den att köpa!

bli ditt skarpaste jag

– i digitala möten, framför kameran och på jobbet
av Michaela Hennig

En praktisk handledning kring hur man framstår på bästa sätt i digitala möten, framför kameran och på jobbet.


Den är skapad i ett helt nytt e-boksformat och riktar sig till dig som håller i möten och presentationer eller digitala utbildningar. Oavsett om du jobbar hemifrån, från kontoret eller på annan ort kommer du ha nytta och glädje av e-boken och de integrerade filmerna.


LÄS ARTIKEL I HRNYTT OM BOKEN!

Boken du har väntat på!

texten kompletteras av filmsekvenser,
vilket fördjupar bokens innehåll

E-handbok med filmer

Klicka på logga för att köpa boken!

EN KORT


INTRODUKTION

Bli ditt skarpaste jag är en handbok för dig som känner att du vill bli mer bekväm framför kameran och vill ha mer kontroll över hur du framstår i digitala videomöten.

Alltså bli bättre på att hålla i möten, i webbinarier och utbildningar online.


Förutom det rent tekniska så handlar det om medvetenhet kring hur man placerar sig framför kameran, utformande av rummet, enkel ljussättning och hantering av ljud.


Att klä sig i färger som framhäver ens person och att bli medveten kring sin kroppshållning, röst, tal och ansiktsuttryck. Att andas medvetet och bli mer avspänd, att skapa fokus och närvaro.


Även mentala förberedelsen inför ett framträdande är av vikt. Din intention och sinnesstämning. Den energi du har och med vilken integritet och skärpa du samverkar med övriga deltagare online.


Det hjälper att skapa rutiner och enkla ritualer som får dig att komma i jämvikt. Att du är medveten om din integritet och tar hand om dig själv under din arbetsdag.

I denna handbok får du konkreta tips och kunskaper kring hur du hanterar alla dessa delar för att på så sätt bli mer bekväm och säker framför kameran.


Boken ger dig också vägledning kring hur du kan undvika negativ stress och skapa en gräns mellan arbete och fritid, aktivitet och vila.


Den ger dig redskap för att kunna hantera dina interaktioner med dina kollegor och hur du kan bidra till en bra möteskultur.


Jag hoppas nu att denna handbok ska bidra till att du når fram i etern med ”ditt skarpaste jag”!

MICHAELA HENNIG 

OM INNEHÅLLET


BOKEN HAR EN TYDLIG INNEHÅLLSSTRUKTUR. DET GÖR ATT MAN ENKELT TAR TILL SIG KUNSKAPEN OCH TIPSEN. DESSUTOM ANVÄNDS SYMBOLER OCH FÄRGER SOM MAN KAN HÄNGA UPP MINNET PÅ.

7 huvudkapitel - 30 AVSNITT - 10 filmer

I.

tekniken


II.

BILDEN


III.

Knoppen & KroppeN

IV.

Förberedelser &
dagliga rutiner


V.

INSIKTERVI.

Alla de andra


VII.

andrummet


Symboler & Filmer

OM Boken

På ett kortfattat, skarpsinnigt och insiktsfullt sätt förmedlar Michaela Hennig kunskaper, färdigheter och tips till läsaren. Det handlar om teknisk och digital kompetens, parat med såväl tekniker för medvetenhet kring kropp, scenisk närvaro och fysisk och mental återhämtning som konkreta verktyg och råd kring hur man skapar större välmående i sitt arbete. Hon presenterar även allmänmänskliga, psykologiska och arbetsfilosofiska tankar och aspekter.


Bli ditt skarpaste jag är en bok för alla som önskar fortsätta att utvecklas i knopp och kropp och arbeta på ett mer medvetet sätt.

Rex Brådhe redaktör

HEj!

Du kan mejla mig på:

kontakt@michaelahennig.com

eller ringa 0704-92 22 52

om du har någon fråga eller är intresserad av att anlita mig!

MINA Tjänster


UNDERVISNING, UTBILDNING & COACHNING I HUR DU
"BLIR DITT SKARPASTE JAG" I ETERN OCH PÅ JOBBET

INDIVIDUELL COACHNING

• inför framträdanden och  

  framför kameran

• Avspänning och andning

• Kroppsmedvetenhet och fysiska

  UTTRYCK

• Minnesteknik & självprat

• Meditation

• HANTERING AV TEKNIK, LJUD & BILD


FÖR MER INFO

WORKSHOP I GRUPP

• OM DU OCH DITT ARBETSTEAM KÄNNER ATT NI BEHÖVER MER KOMPETENS OCH TRÄNING I ATT

FRAMTRÄDA I DIGITALA MÖTEN OCH FRAMFÖR EN KAMERA, SÅ COACHAR OCH GER JAG PRAKTISK ÖVNING I DETTA.FÖR MER INFO

FÖRELÄSNINGAR OCH WEBBINARIER MED Q & A

• Jag håller i webbinarier och föreläsningar som bygger på bokens innehåll och

där vi utgår ifrån ditt arbetsteams specifika behov och önskemål.FÖR MER INFO

“Med 20 års yrkeserfarenhet som kommunikatör och coach i bagaget, uppskattar jag Michaelas fantastiska förmåga att göra mig medveten om på vilket sätt budskapet jag vill förmedla genom kameran eller i ett digitalt framträdande, samspelar med både min kropp och med det rum jag befinner mig i."


Filippa Bosdotter, kommunikatör

“Underbart att få ta till sig så mycket värdefull kunskap på så kort tid.  Michaela ger en rad tips och verktyg när det handlar om att stå inför en kamera och att hålla i digitala möten. Hon påminner om vikten ATt aktivt  jobba med avspänning, röst och sitt fysiska uttryck. Så många kan ha nytta av detta i sitt arbete.


Agneta Kallstenius,

HR-chef

“Med hälp av praktiska övningar fick Våra kyrkvärdar många konkreta tips för sitt uppdrag.  Michaela möter varje deltagares individuella förutsättningar och behov. Vi är mycket tacksamma över hennes kompetenta och professionella handledning"


Astrid Itzigehl, präst

NYHETSBREV


Vill du ta del av fler filmer och tips som bygger vidare på bokens innehåll prenumera på mitt nyhetsbrev!